این روش خرید در حال حاضر فعال نمی باشد به زودی این ویژگی در سام انتخاب ایجاد می شود برای اظلاعات بیشتر با کارشناسان سام انتخاب تماس بگیرید.